O nás

Veterinárna klinika LapVet má dve samostatné ambulancie v bratislavskej Petržalke a po niekoľkoročnom období hľadania môžem neskromne povedať, že dnes disponuje mimoriadne vyrovnaným, ambicióznym, mladým tímom doktorov s túžbou neustále sa vzdelávať a zlepšovať vo svojej práci.

Mojím hlavným cieľom je prinášať našim pacientom tie najnovšie medicínske preventívne, diagnostické a terapeutické postupy tak, aby boli dostupné, čo možno najširšiemu spektru našich klientov. Pre všetkých mojich doktorov, tak ako aj pre mňa, je na prvom mieste náš pacient a tomu sa snažíme, v rámci našich možnosti, prispôsobiť našu každodennú prácu, v zmysle prístupu k našim klientom. Ľudskosť, ochota a ústretovosť sú našimi každodennými princípmi a spokojnosť našich pacientov mi neustále dokazuje, že sa nám ich darí napĺňať.

MVDr. Martin Kočiš

   

MVDr. Boris Bartoš

Vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2009. Po skončení štúdia pracoval na non-stop klinike v Bratislave do 9/2013. Od októbra 2013 je členom nášho tímu, kde plne uplatňuje a rozvija svoje schopnosti, nadobudnuté v doterajšej veterinárnej praxi.

Venuje sa hlavne veterinárnej stomatológii, navštevuje pravidelne workshopy a semináre s touto témou, poskytuje kompletné stomatologické ošetrenie zvierat. Venuje sa tiež zobrazovacej diagnotike, veterine exotických zvierat a rutinnej chirurgii.

 

 

MVDr. Jana Višváderová

Štúdium ukončila na Veterinární a farmaceutické univerzite v Brne v roku 2010 a hneď na to sa stala významným pilierom nášho timu, ktorým je dodnes.

Venuje sa internej medicíne a chirurgii mäkkých tkanív.

 

MVDr. Martin Kočiš

V roku 1996 ukončil štúdium na Univerzite veterinárskeho lekárstva v Košiciach. V rokoch 1997 až 2008 pracoval v niekoľkých farmaceutických a medicínskych spoločnostiach, hlavne v spol. Johnsom & Johnson, kde nadobudol mnohé skúsenosti v oblasti chirurgie a laparoskopie. V rokoch 2003 – 2005 navštevoval veterinárnu ambulanciu v Trebišove. V lete 2005 otvoril veterinárnu ambulanciu v Košiciach. Od 1.1.2009 prevádzkuje veterinárnu ambulanciu na Osuského ulici v Bratislave. V auguste 2012 otvoril veterinárnu kliniku LapVet na Beňadickej ulici v Petržalke. Je vedúcou osobnosťou nášho tímu.

Venuje sa vybranej ortopedii, chirurgii mäkkých tkanív, laparoskopickej chirurgii, internej medicíne.

 

 

MVDr. Marián Rössner

Vyštudoval Univerzitu veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v roku 2013. Po ukončení štúdia pracoval na veterinárnej klinike v Berouně (ČR). Od mája 2015 je stabilnou súčasťou nášho pracovného kolektívu. Zameriava sa na internú medicínu a anesteziológiu.

   

MVDr. Helena Šoltésová, PhD.

   

MVDr. Kristína Zbojanová

 

 

MVDr. Jana Sklenčárová