Rozpis služieb 8. - 14. 4. 2019

Milí klienti, 

nasledujúci týždeň budeme ordinovať podľa uvedeného rozpisu (MVDr. Kočiš - info telefonicky).

07.04.2019