Povinné čipovanie psov

Nezabudnite!

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti, ktorá je v platnosti od 1. 9. 2018, okrem iného ukladá majiteľom psov povinnosť zabezpečiť trvalé označenie psa. Za porušenie tejto povinnosti môže orgán veterinárnej správy uložiť majiteľovi pokutu 50 €.

Dňom 31.10. 2019 končí prechodné obdobie a od 1. 11. 2019 veterinárny lekár nesmie vykonať veterinárne úkony na psovi, ktorý nie je identifikovaný, okrem nevyhnutých prípadov v záujme ochrany zdravia psa alebo človeka. Za porušenie tejto povinnosti môže veterinárny lekár dostať pokutu od 1 750 eur do 20 000 eur. 

Z tohto dôvodu od 1. 11. 2019 budeme v našich ambulanciách pred každým ošetrením kontrolovať čipovanie. Ak sa preukáže, že Váš pes nie je začipovaný, sme povinní ho pred samotným ošetrením riadne začipovať.

Ďakujeme za pochopenie.

Lapvet 

19.10.2019