ZMENA V ROZPISE SLUŽIEB 6. - 12. 8. 2018

Milí klienti, upozorňujeme vás na zmenu v rozpise služieb:

Ambulancia Beňadická:
9. augusta: 8 - 14 MVDr. Sklenčárová; 13 - 19 MVDr. Šoltésová, PhD.; 8 - 19 MVDr. Pipiková
10. augusta: 8 - 14 MVDr. Pipiková; 13 - 19 MVDr. Sklenčárová; 8 - 19 MVDr. Šoltésová, PhD.


Ambulancia Osuského:
9. augusta: 8 - 14 MVDr. Bartoš; 8 - 19 MVDr. Martausová
10. augusta: 8 - 14 MVDr. Martausová; 8 - 19 MVDr. Bartoš
11. augusta: 9 - 12 MVDr. Sklenčárová

08.08.2018