Rozpis služieb 27. - 29.12. 2018

Milí klienti, tento týždeň budeme ordinovať nasledovne:


AMBULANCIA OSUSKÉHO
27. - 28.12. 2018
9 - 17 MVDr. Bartoš
29.12. 2018
9 - 12 MVDr. Sklenčárová


AMBULANCIA BEŇADICKÁ
27. - 28.12. 2018
9 - 17 MVDr. Sklenčárová

26.12.2018