Rozpis služieb 27. - 31. 12. 2016

ROZPIS SLUŽIEB
Milí klienti, počas sviatkov budeme ordinovať podľa uvedeného rozpisu:
AMBULANCIA OSUSKÉHO
27. - 30. 12 v čase 8:00 - 17:00 budú ordinovať MVDr. Višváderová a MVDr. Šoltésová, PhD.
31. 12. v čase 9:00 - 12:00 bude ordinovať MVDr. Bartoš

AMBULANCIA BEŇADICKÁ
27. - 30. 12 v čase 8:00 - 17:00 bude ordinovať MVDr. Rössner

 

26.12.2016