AKCIA - Laparoskopická sterilizácia

Vážení klienti,

do našej praxe sa neustále snažíme zavádzať moderné, miniinvazívne a šetrné chirurgické postupy tak, aby nášho pacienta čo najmenej ohrozovali a zaťažovali. Jedným z takýchto postupov je laparoskopia, v súčasnosti hojne využívaná najmä v oblasti humánnej medicíny. Jej nespornou výhodou je výrazne kratšia doba rekonvalescencie, menšia operačná rana a najmä značne nižšia bolestivosť a traumatizácia tkanív. 

V dňoch 16. a 17. novembra 2015 ponúkame našim klientom skvelú akciu – laparoskopickú sterilizáciu za akciovú cenu 99 EUR. Operovať budeme pod taktovkou špičkových chirurgov, odborníkov s dvadsaťročnou praxou z oblasti humánnej laparoskopie. 

Ak zvažujete tento zákrok, neváhajte a objednajte sa čím skôr. Počet operácií v týchto dňoch je limitovaný. Akciová cena sa vzťahuje na operácie vykonané len počas tejto akcie.

Objednať sa môžte prostredníctvom emailovej adresy vet.ambulancia@gmail.com (do predmetu správy, prosím, uveďte „laparoskopia“) alebo na telefónnych číslach 0915 52 52 50 alebo 0944 60 10 20. Objednať sa je možné len do naplnenia stavu, najneskôr však do piatku, 14. novembra 2015.

01.11.2015