Kryptorchizmus

Kryptorchizmus je vývojová vada u samcov, pri ktorej nie je dokončený zostup jedného alebo oboch semenníkov. K zostupu semenníkov u psov obvykle dochádza na desiaty až štrnásty deň po pôrode. U niektorých šteniat môžu byť semenníky zaťahované do inguinálneho (slabinového) kanálu v priebehu niekoľkých mesiacov po narodení aktivitou svalu (m. cremaster). V takomto prípade je možné semenník vrátiť tlakom do mieška. Ak sa to nedá urobiť do dvoch mesiacov po narodení, jedná sa o kryptorchizmus. Táto anomália má vysokú genetickú predispozíciu.

Podľa lokalizácie rozoznávame inguinálny (slabinový) a abdominálny (brušný) kryptorchizmus, pričom môže byť jednostranný alebo obojstranný. Zvláštnym prípadom je, keď sa semenník po zostúpení neuloží do mieška, ale do podkožia, väčšinou laterálne (na stranu) od penisu -  tzv. ektópia semenníka.

Jedince postihnuté bilaterálnym kryptorchizmom sú neplodné, nakoľko vysoká teplota v brušnej dutine naruší tvorbu spermií. Unilaterálni (jednostranní ) kryptorchidi sú väčšinou plodní. Avšak vzhľadom na to, že táto vývojová vada má vysokú genetickú predispozíciu,  jedince postihnuté unilaterálnym kryptorchizmom sú vyradené z chovu.

Komplikácie

Torzia (pretočenie) semenníka

Prejavuje sa náhlym vznikom, bolestivosťou brucha, nervozitou. Pri dlhšie trvajúcom stave nastupuje letargia, nechutenstvo až šok.

Terapia: orchiektómia (odstránenie semenníka). Vždy odporúčame histologické vyšetrenie, aby sa vylúčilo nádorové ochorenie.

Nádor semenníka

Prejavuje sa väčšinou zväčšením postihnutého semenníka. Veľké nádory u kryptorchidov môžu zapríčiniť zväčšenie brušnej dutiny, tlak na vnútorné orgány môže mať za následok ich poškodenie. V niektorých prípadoch dochádza k nadmernej produkcii estrogénu, čo sa môže prejaviť symetrickým vypadávaním srsti, zväčšením mliečnej žľazy až produkciou mlieka.

 Terapia: kastrácia

(zdroje: Svoboda a kol., Nemoci psa a kočky, 2008; The Merck Veterinary Manual - Odborná veterinárna encyklopedická publikácia, 8th edition)

MVDr. Bartoš

 

Jassy - 9ročný yorkshire teriér, ektópia semenníka