Hernia (pruh)

Hernia predstavuje prestup orgánu alebo jeho časti. Vzniká na mieste oslabenia steny dutiny, najčastejšie v miestach medzisvalových štrbín alebo pooperačných jaziev. Pruh môže byť vrodený alebo získaný. Keďže brušná dutina obsahuje najviac orgánov, ktoré sú motoricky veľmi aktívne a relatívne voľne pohyblivé, v praxi sa najčastejšie stretávame s herniami brušnými.

Hernia sa skladá z bránky, vaku a obsahu. Bránku hernie tvorí defekt ohraničenia dutiny, cez ktorý dochádza k prestupu orgánu alebo jeho časti  (tzv. herniácia). Vzniká buď nedostatočným uzavretím alebo zúžením fyziologických otvorov (slabinový kanál a pupok), nedostatočnou anatomickou stavbou steny (hrádzka a bránica) alebo traumatickým poškodením, príp. zlým zhojením operačnej rany. Môže mať v priemere niekoľko milimetrov až niekoľko centimetrov. Vak hernie predstavuje tkanivá, ktoré pokrývajú obsah hernie. V dutine brušnej je tvorená pobrušnicou (pozn.: pobrušnica je blana, ktorá pokrýva dutinu brušnú z vnútornej strany). V prípade traumy môže dôjsť k pretrhnutiu tohto vaku. Obsah hernie – jedná sa o tkanivá a orgány prítomné vo vaku hernie (v prípade brušnej hernie močový mechúr, črevo, maternica; v prípade bráničnej hernie žalúdok a pečeň).

Príčiny vzniku herní

  • genetické aspekty
  •  trauma
  •  chirurgická intervencia
  •  používanie niektorých typov liekov

Aj napriek tomu, že dedičnosť zohráva dôležitú úlohu vo vzniku vrodených  hernií (tzn. zvýšený výskyt pupočných hernií u niektorých plemien a špecificky u niektorých chovov (Svoboda M. a kol.: Nemoci psa a kočky, 1. díl, ČAVLMZ, Noviko a.s., Brno, 2001, str.934). Zďaleka nie všetky vrodené hernie sú genetického pôvodu. Ďalšou príčinou býva aj nedostatočné zhojenie chirurgickej rany. Nemusí však nevyhnutne ísť o nesprávne vykonanú suturu (šitie) alebo chybný manažment terapie, nezhojenie môže mať celý rad príčin od imunologických až po  kontinuálne infekcie rany.

Podľa lokalizácie sa rozlišuje brušná hernia

  • pupučná (umbilikálna)
  • slabinová (inguinálna)
  • hrádzková (perineálna)
  • bráničná (diafragmálna)

Pupočná (umbilikálna) hernia

Pupok sám o sebe je jazva po odpadnutí pupočnej šnúry. Tieto prietrže sú v prevažnej väčšine objavené chovateľom bezprostredne po pôrode alebo pri odstavení či predaji šteniat. Niekedy býva problém identifikovaný až novým majiteľom. V prípade veľmi malých hernií totiž môže dôjsť k objaveniu tohto problému až v dospelosti pri stučnení (do hernie sa dostane tukové tkanivo)

Terapia – chirurgický zákrok, ktorý predchádza komplikáciám vo vyššom veku.

 

Slabinová (inguinálna) hernia

Tento typ hernií nemá tak častý výskyt ako hernie pupočné. Vznikajú nedostatočným stiahnutím inguinálneho prstenca, cez ktorý preniká obsah dutiny brušnej. Tento druh hernií predstavuje väčšie zdravotné riziko a preto jednoznačne odporúčame chirurgické riešenie čo najskôr po zistení, nakoľko môže dôjsť k uviaznutiu herniovaného orgánu. (napr priškrtenie čreva). Nielenže je to pre zviera veľmi bolestivé, ale môžu takto vzniknúť až život ohrozujúce kompilácie (nekróza priškrteného orgánu, zápal pobrušnice)

 

Perineálna (hrádzková) hernia

Hrádzková hernia zniká vytlačením orgánu dutiny brušnej alebo panvovej (črevo, močový mechúr) v oblasti medzi análnym otvorom a sedacím hrbolom. Navonok sa prejavuje jednostranným alebo obojstranným zdurením na bokoch od análneho otvoru, tento typ hernie pozorujeme najčastejšie u starších jedincov. Chirurgická intervencia je jedinou účinnou terapiou

 

Bráničná hernia

Bránica je orgán oddeľujúci hrudnú a brušnú dutinu, ktorý sa aktívne zapája pri dýchaní. Hernie bránice sú spôsobené v 77-85% prípadov traumaticky (Svoboda M. a kol.: Nemoci psa a kočky, 1. díl, ČAVLMZ, Noviko a.s., Brno, 2001, str.944), vrodené pozorujeme zriedkavo. pri traumatickej hernii je nevyhnutná rýchla chirurgická intervencia, nakoľko orgány dutiny brušnej spôsobujú ťažkosti pri dýchaní.

(MVDr. Boris Bartoš)

 

 

 

 

 

 

Hernia u psa