Starnutie u psov a mačiek

Len nedávno ste si svojho miláčika priniesli domov, on vám vzápätí ukradol srdce (a mnohým aj gauč!) a zrazu je reč o starobe? Žiaľ, čas letí oveľa rýchlejšie, než by si každý milujúci majiteľ domáceho zvieraťa želal.

Priemerná dĺžka života

Dĺžka života psov sa z hľadiska celosvetových štatistík pohybuje v rozmedzí 8 až 15 rokov,  pričom priemerná dĺžka ich života je cca 12 rokov. Nástup staroby u psa pozorujeme vo veku 6 až 10 rokov. Zaujímavé je, že pre dlhovekosť sa za smerodajné kritérium nepovažuje plemenná príslušnosť, ale hmotnosť psa (resp. jeho veľkosť). Vo všeobecnosti sa dá povedať, že najviac sa dožívajú stredne veľké psy (s hmotnosťou 8 až 22 kg), najmenej obrie plemená psov.

U mačiek s dobrou veterinárnou starostlivosťou je priemerný vek 14 rokov, najdlhšie žijú mačky vážiace 2,2 až 4,8 kg. Priemerná dĺžka života voľne žijúcich mačiek je veľmi nízka, niektoré štatistiky uvádzajú len 9 mesiacov. Je to spôsobené najmä vysokou mortalitou mláďat v útlom veku (časté vrhy, o ktoré sa matka nezvládne postarať), mnohé mačky uhynú pod kolesami áut. Dĺžka života a jeho kvalita samozrejme úzko súvisia so životnými podmienkami a kvalitou starostlivosti, ktorú zvieraťu jeho majiteľ počas života poskytne.

Ako spoznám, že môj miláčik začína starnúť?

Len nedávno ste si svojho miláčika priniesli domov, on vám vzápätí ukradol srdce (a mnohým aj gauč!) a zrazu je reč o starobe? Žiaľ, čas letí oveľa rýchlejšie, než by si každý milujúci majiteľ domáceho zvieraťa želal. Starnutie každého zvieraťa prebieha individuálne, u niektorých prebieha pozvoľna, u iných veľmi rýchlo a takmer vždy so sebou prináša zdravotné komplikácie. Na svojom miláčikovi to môžete postrehnúť nielen vďaka prvým šedinám, ale aj cez odchýlky od bežného správania - zviera vyhľadáva kľudné miesta, má vyššiu potrebu spánku a pokoja, je čoraz menej aktívne, môže dôjsť k postupnému zhoršeniu zraku či sluchu, veľmi časté sú ochorenia periodontu (zubný kameň, zápaly ďasien, odumieranie zubov atď.) a obezita, ktorá súvisí s poklesom aktivity zvieraťa.

Prečo je prevencia dôležitá?

Cieľom úsilia veterinárnych lekárov je nielen predĺženie dĺžky života zvierat, ale tiež zlepšenie jeho kvality. Prevencia odhaľuje mnohé rizikové faktory, ktoré môžu ohroziť zdravie zvieraťa - či už ide o dedičné choroby alebo choroby úzko súvisiace so starnutím.

Zmeny v organizme vyvolané starnutím sú, žiaľ, progresívne (postupujúce) a ireverzibilné (nevratné). Postihujú viaceré orgánové sústavy. Vplyvom týchto zmien dochádza k postupnému narušeniu prirodzených fyziologických mechanizmov v organizme. Tieto zmeny sa vyznačujú vysokou individuálnou variabilitou - to znamená, že vopred nie je možné predpovedať, v akom veku to – ktoré zviera začne starnúť a tiež ani to, ku akým zmenám počas tohto procesu dôjde.

Tabuľka: Vybrané klinické príznaky starnutia psa a mačky

Orgánová sústava

Vybrané klinické príznaky

Koža a kožné deriváty

Strata pigmentu, šedivenie, strata lesku srsti

Nadmerné pĺznutie, rednutie srsti

Hyperplázia apokrinných a mazových žliaz

Oči a viečka

Sivý zákal, zelený zákal

Častejší výskyt zápalov očí

Zvyšujúca sa viskozita sĺz

Zhoršovanie zraku až úplná slepota

Dýchací a obehový systém

Zvýšený výskyt ochorení srdca

Hypoxia – nedostatočné okysličovanie tela

Chronická bronchitída

Tráviaca sústava

 

Znížená produkcia slín

Znížená sekrécia HCl v žalúdku

Znížená absorpcia živín z čreva a ich horšie využitie v tele

Pečeň

Zníženie funkčnosti pečene

Zníženie produkcie žlče

Obličky

Dochádza k zmenšovaniu obličiek, znižuje sa podiel funkčného renálneho tkaniva

Znížená, resp. nedostatočná funkčnosť obličiek

Pohybový aparát

Úbytok svalového tkaniva

Obmedzený transport kyslíka

Rednutie kostí, ktoré sa stávajú krehkými

Degeneratívne ochorenia kĺbov

Reuma

Nervový systém

Znižujúca sa úroveň prenosu vzruchov

Zvýšená potreba spánku (spôsobená nedostatkom serotonínu)

Vyšší výskyt neuromuskulárnych porúch (trasenie) a depresie

Oneskorená reakcia na podnety, zníženie schopnosti učiť sa nové veci, porucha pamäti

Zmeny v správaní - senilita

Endokrinný systém

Znížená funkcia tvorby hormónov (napr. pohlavné hormóny u nekastrovaných jedincov, hormóny štítnej žľazy)

Zvýšený výskyt nádorov mliečnej žľazy u nekastrovaných samíc

Zvýšený výskyt nádorov prostaty a perianálnych žliaz u nekastrovaných samcov

Imunitný sytém

Znížená funkcia imunitného systému

Zvýšené riziko infekčných chorôb

Progresívny nárast nádorových ochorení

 

Odkladanie návštevy veterinárnej ambulancie

Ak sa u starších a starých zvierat objavia neobvyklé symptómy, napr. rôzne hrčky či výrastky, zmeny na koži, akútne problémy s chôdzou a pod., mnohí majitelia dlho odkladajú návštevu veterinárnej ambulancie. Dôvod je jednoduchý – majú strach zo zlých správ. Je však dôležité podotknúť, že nech ide o akokoľvek závažné ochorenie, práve včasná diagnostika a vhodne zvolená terapia podstatne zvyšujú šance na uzdravenie, resp. u chronických ochorení na stabilizáciu zdravotného stavu a zabránenie ďalšiemu zhoršovaniu.

Odporúčania

  • Absolvujte raz ročne preventívnu prehliadku (klinické vyšetrenie, odber krvi, sonografické vyšetrenie dutiny brušnej)
  • Nezanedbávajte dentálnu hygienu, zápalové ochorenie dutiny ústnej môže mať negatívny dopad na celý organizmus (o tejto problematike sa viac dočítate TU
  • Udržiavajte zviera v dobrej fyzickej kondícii
  • Zviera pravidelne vážte, v prípade nárastu hmotnosti upravte kŕmnu dávku, prípadne zmeňte krmivo
  • U jedincov, ktorí nie sú určení na chov, už v mladom veku dôkladne zvážte kastráciu/sterilizáciu - preventívny zákrok pred mnohými ochoreniami (u samcov - nádorové ochorenia prostaty a perianálnych žliaz; u samíc – pyometra, nádorové ochorenia vaječníkov, maternice, mliečnej žľazy)

Nezanedbávajte zdravotnú starostlivosť o vášho starnúceho parťáka, bezpochyby si ju zaslúži! Vďaka včasnému odhaleniu problému je možné pomocou správneho prístupu a terapie zvýšiť kvalitu či predĺžiť život vášho miláčika.

(zdroj: Svoboda M. a kol.: Nemoci psa a kočky, II. díl, 2001, Brno)

Autorka textu: RNDr. Lenka Bartošová, PhD.