Čipovanie zvierat

Pod pojmom „čipovanie zvierat“ sa rozumie nezameniteľné označenie zvierat pomocou mikročipu. Mikročip sa aplikuje do podkožia zvieraťa, zvyčajne na ľavú stranu krku. Je veľký približne ako zrnko ryže. Mikročipy sú vyrobené z materiálu, ktorý je pre organizmus nedráždivý, takže zviera si jeho prítomnosť vôbec neuvedomuje. Aplikácia mikročipu je rýchla a jednoduchá, do podkožia sa zavádza pomocou aplikátora, ktorý pripomína hrubšiu ihlu. Pre zvieratko je tento úkon takmer nebolestivý. Mikročip je vyrobený tak, aby sa v mieste aplikácie prichytil, jeho putovanie v podkoží je preto veľmi zriedkavé. Každý čip má unikátne číslo, v čom spočíva nezameniteľnosť označenia zvieraťa.

Centrálny register spoločenských zvierat

Každé začipované zviera je registrované v Centrálnom registri spoločenských zvierat. Tento register je zriadený podľa Zákona o veterinárnej starostlivosti Štátnou veterinárnou a potravinovou správou a  prevádzkuje ho Komora veterinárnych lekárov SR. Predstavuje databázu čipovaných zvierat a je voľne dostupný na stránke www.crsz.sk. Údaje v registri je možné vyhľadať podľa čísla mikročipu (tetovania) alebo podľa čísla pasu.

Pod pojmom registrácia zvieraťa v Centrálnom registri spoločenských zvierat sa rozumie vloženie týchto údajov do databázy:

  • Údaje o zvierati (meno, druh, plemeno, pohlavie, dátum narodenia, farba a typ srsti)
  • Identifikačné údaje (číslo čipu, tetovania, pasu, dátum aplikácie mikročipu)
  • Údaje o vakcinácii proti besnote
  • Kontaktné údaje na majiteľa zvieraťa (telefónne číslo na majiteľa psa bolo z obrázku odstránené z dôvodu ochrany osobných údajov)

Mnohí majitelia spoločenských zvierat považujú čipovanie svojho miláčika za zbytočné, nakoľko nemajú v úmysle s ním vycestovať do zahraničia. Označenie zvieraťa a jeho registrácia v Centrálnom registri spoločenských zvierat však má nesporné benefity:

  • Pri strate zvieraťa – vďaka mikročipu je zvieratko ľahko identifikovateľné. Veterinárne ambulancie, útulky či odchytové a karanténne stanice disponujú zariadeniami na čítanie mikročipov. Na základe čísla mikročipu je možné dohľadať v Centrálnom registri spoločenských zvierat kontaktné údaje na majiteľa a navrátiť tak zviera v čo najkratšom čase do jeho rúk.
  • Pri odcudzení zvieraťa – v Centrálnom registri spoločenských zvierat je uvedené meno majiteľa zvieraťa. Údaje o zmene majiteľa môže vykonať len poverený veterinárny lekár na základe kúpnopredajnej zmluvy, darovacej zmluvy, resp. adopčného protokolu.
  • V prípade straty očkovacieho preukazu/pasu – v Centrálnom registri spoločenských zvierat sú vedené záznamy o vakcináciách

Pas spoločenského zvieraťa

Pas spoločenského zvieraťa je úradný doklad, ktorý musí mať spoločenské zviera (pes, mačka, fretka) pri cestovaní do zahraničia. Podmienkou na jeho vydanie je, aby zviera bolo nezameniteľne označené mikročipom alebo tetovaním. Pas zvieratku vydá veterinárny lekár poverený Hlavným veterinárnym lekárom SR na vydávanie pasov spoločenských zvierat (zoznam poverených veterinárnych lekárov nájdete na stránke Štátnej veterinárnej a potravinovej správy). Pas spoločenského zvieraťa je vystavený na počkanie a je plnohodnotnou náhradou dovtedy používaného očkovacieho preukazu (údaje o aktuálne platných vakcínach sa prepíšu do pasu). Údaje uvedené v pase sú zároveň zaregistrované v Centrálnom registri spoločenských zvierat.

Pri cestovaní v rámci EÚ je potrebné mať:

  • zviera označené mikročipom
  • platnú vakcináciu proti besnote v rozsahu platných veterinárnych predpisov
  • pas spoločenského zvieraťa

O podmienkach vycestovania do zahraničia mimo krajín EÚ sa vopred informujte s predstihom u svojho veterinárneho lekára. Cenné informácie o cestovaní do zahraničia so spoločenským zvieraťom nájdete na stránke Centrálneho registra spoločenských zvierat  (https://www.crsz.sk/ganet/kvlsr/petpass.nsf/pages/cestovanie).

Autorka textu: RNDr. Lenka Bartošová, PhD.