Ako čistiť zuby psa

Z hľadiska prevencie pred rozvojom periodontálneho ochorenia dutiny ústnej u psov je čistenie zubov veľmi dôležité. Jedine pravidelným odstraňovaním zubného plaku je totiž možné zabrániť, či výrazne zamedziť tvorbe zubného kameňa.

Ešte kým pristúpite k samotnému čisteniu chrupu, je dôležité zvieratko najprv navyknúť na manipuláciu s papuľkou a zdvíhanie pyskov. Pri samotnom čistení zubnou kefkou je totiž jeho ochotná spolupráca strategicky významná. 

Nácvik manipulácie s papuľkou (obrázok 1) vykonávajte len v takom prostredí, kde sa psík cíti bezpečne. Dôležité tiež je, aby ste aj vy boli pokojní. Stačí vám trocha trpezlivosti a zopár pochúťok, ktoré vaše zvieratko obľubuje. Podvihnite zvieratku pysky na boku papuľky, uvoľnite a hneď mu dajte odmenu. Toto niekoľkokrát zopakujte. Vyhnite sa dvíhaniu pyskov vpredu, tu je to pre zvieratko mnohonásobne nepríjemnejšie. Čas, na aký dvihnete pysky, postupne predlžujte. Buďte v tomto kroku naozaj dôslední! Ak psík pri nácviku začne prejavovať nevôľu, nácvik ukončite.

Vedieť manipulovať bez problémov s papuľkou zvieratka je dôležité a to nielen pre samotné čistenie chrupu. Takáto kontrola môže napríklad odhaliť príčinu nechutenstva - náhleho (napr. zaseknutá trieska medzi zubami, poranenie ďasna) či dlhodobejšieho (zápalové pochorenie, hlboký zubný kaz). Návyk na manipuláciu s papuľkou vám tiež uľahčí perorálnu aplikáciu liekov.

Ďalším významným krokom v tomto nácviku bude navyknúť psíka na špeciálnu zubnú pastu (obrázok 2). Tieto pasty majú príchute lukratívne pre maškrtné ňucháče. Naneste malé množstvo pasty na prst a najprv nechajte psíka, aby ju oblizol z vášho prsta.

Postupne naneste pomocou prsta malé množstvo pasty na pysky a neskôr na zuby (obrázok 3). Opäť odporúčame začať v strede a pokračovať smerom  dozadu a smerom dopredu.

Keď si psík navykne na zubnú pastu, môžte pristúpiť k samotnému čisteniu chrupu (obrázok 4). Zuby sa čistia zubnou kefkou a pastou. Na čistenie zubov je možné použiť detskú kefku alebo najmäkšie kefky pre dospelých (napr. Curaprox CS 5460 ultra soft).

Na čistenie chrupu psov a mačiek sa používajú špeciálne pasty, ktoré nepenia, sú ochutené a svojim zložením nedráždia žalúdok. Tieto pasty obsahujú aj enzymatické zložky, ktoré napomáhajú rozkladať zubný plak a vďaka lákavej chuti sú pre zvieratko svojim spôsobom aj odmenou za spoluprácu.

Chceme vás zároveň upozorniť, aby ste nepoužívali zubné pasty určené pre ľudí. Zvieratá majú niekoľkonásobne lepší čuch a mentol obsiahnutý v bežných zubných pastách ich dráždi. Niektoré druhy zubných pást obsahujú umelé sladidlo xylitol, ktoré je pre zvieratá nefrotoxické (poškodzuje obličky).

 

V rámci prevencie pred vznikom závažnejších periodontálnych ochorení, ktoré môžu viesť až ku strate zuba/zubov, pravidelné čistenie zubov jednoznačne odporúčame.

Okrem čistenia zubov pomocou zubnej kefky a špeciálnej zubnej pasty je prospešné aj žutie špeciálnych dentálnych tyčiniek určených na tento účel (dodržiavajte odporúčanú kŕmnu dávku).

 

Autori textu a fotografií: Lenka Bartošová, MVDr. Boris Bartoš