Reprodukčný cyklus feny

Reprodukčný cyklus u feny pozostáva zo štyroch fáz, ktoré sa odborne nazývajú proestrus, estrus, diesturs a anestrus. Tieto fázy sa pravidelne opakujú po celý život feny od obdobia jej pohlavnej zrelosti (cca 6 mesiacov) až po obdobie prechodu do obdobia tzv. senia (vo veku 10 až 14 rokov).

Pozorovateľné sú fázy proesterus a esterus, ktoré sa prejavujú ako tzv.  háranie feny. Interval medzi jednotlivými háraniami je individuálny pre jednotlivé plemená ako aj pre samotné jedince. Priemerne je to 7 mesiacov, no u niektorých samíc sa môže opakovať aj každé 4 mesiace, u iných raz ročne.  Feny hárajú zvyčajne na jar a na jeseň, avšak u zvierat chovaných v byte sa háranie objavuje v priebehu celého roka.

Proestrus

Táto fáza reprodukčného cyklu trvá priemerne 5 až 7 dní. Počas tejto fázy dochádza k opuchu pohlavných orgánov a je sprevádzaná krvavým výtokom z vulvy, postupne dochádza k stúpaniu  hladiny hormónu estrogénu v krvi z hodnoty 15 pg/ml až na hodnotu 60 – 120 pg/ml. V období proestra môže mať fena zníženú chuť do jedla, môže viac piť a močiť, môže byť nepokojná a tiež je často pozorovaná zmena správania (väčšia potreba sociálneho kontaktu alebo naopak neposlušnosť). Táto fáza cyklu končí obdobím, kedy začína byť fena povoľná k páreniu.

Estrus

Fáza cyklu nazývaná estrus je sprevádzaná povoľnosťou feny k páreniu, prípadne slabým žltooranžovým výtokom z vulvy. Dĺžka ruje je spravidla 5 až 9 dní, krajné rozmedzie je 3 až 21 dní. Fena sa v tomto čase stáva nielen veľmi atraktívnou pre psov, ale sama ich vyhľadáva a ponúka sa im (pri stretnutí so psom chvost drží naboku). Toto obdobie je pre telo feny veľmi náročné a je sprevádzané prudkou hormonálnou „búrkou“. Hladina estrogénu postupne klesá a zároveň výrazne stúpa hladina progesterónu  (až na úroveň 2 až 4 ng/ml), stúpa hladina testosterónu, uvoľňuje sa tzv. luteinizačný hormón, následne klesá hladina testosterónu a dochádza k ovulácii. Na konci tejto fázy dochádza k poklesu hladiny progesterónu (z maxima 2 až 4 ng/ml na hodnotu 15 pg/ml, čo predstavuje posun až o tri desatinné miesta!).

Keď fena hára...

  • doprajte jej kľudový režim
  • samotné háranie predstavuje pre organizmus veľkú záťaž, čo môže mať za následok oslabenie imunitného systému, preto feny v tomto období môžu byť náchylnejšie na bežné ochorenia
  • počas hárania nie je možné fenu vakcinovať (súvisí to s oslabením imunitného systému); vakcinácia je možná minimálne dva týždne po skončení hárania
  • ak si to fena vyžaduje, doprajte jej dostatok sociálneho kontaktu
  • v prípade plánovaného krytia je vhodné si vopred dohodnúť termín vyšetrenia hladiny hormónov (t.j. stanovenie vhodného času na krytie) u veterinárneho lekára
  • v prípade, že u feny neplánujete krytie, odporúčame, aby ste počas venčenia fenu vôbec nepúšťali z vôdzky a taktiež je vhodné vopred upozorniť majiteľov psov, že fena hára. V tomto období správanie feny aj psov v okolí je výrazne ovplyvnené hormónmi a nemožno sa spoliehať na výcvik a poslušnosť.

Diestrus

Diestrus či tzv. luteálna fáza pohlavného cyklu feny začína vymiznutím povoľnosti feny k páreniu a ďalej sa navonok nijako neprejavuje. V tomto období dochádza k uvoľňovaniu tzv. luteinizačného hormónu, ktorý, jednoducho povedané, blokuje ďalšiu ovuláciu. Zároveň hladina progesterónu klesne k tzv. bazálnym hodnotám (jeho hodnota je minimálna). V druhej polovici tohto obdobia začne stúpať hladina prolaktínu. U kotných samíc trvá táto fáza 56 až 60 dní a končí sa pôrodom, u nekotných samíc je to 60 až 90 dní. Je dôležité podotknúť, že endokrinný stav je u nekotných samíc je rovnaký, ako u kotných (jednoducho povedané - feny, ktoré nie sú kotné, sú v stave tzv. pseudogravidity, avšak tento stav u väčšiny samíc nie je pozorovateľný). Aj napriek tomu, že sa táto fáza pohlavného cyklu feny navonok nijako neprejavuje, práve v tomto období môžu nastať viaceré komplikácie (napr. hnisavý zápal maternice – pyometra, pseudogravidita, nádorové ochorenia mliečnej žľazy a podobne), ktorým sa budeme bližšie venovať v ďalších článkoch.

Anestrus

Anestrus predstavuje tzv. pokojovú fázu pohlavného cyklu feny. Dĺžka tejto fázy je individuálna, či už pre dané plemeno alebo aj pre jednotlivé feny, avšak spravidla trvá 125 až 150 dní. Fena je v tomto období pre psov neatraktívna. Progesterón klesá takmer k nulovým hodnotám, maternica sa po predchádzajúcej stimulácii estrogénmi a progesterónom dostáva do štádia pokoja, dochádza k jej zmenšeniu a jej steny ochabujú. Táto fáza končí nástupom proestra.

 

(zdroj: Svoboda M. a kol.: Nemoci psa a kočky, II. díl, 2001, Brno)

autori textu: Lenka Bartošová, MVDr. Boris Bartoš

25.06.2017